Med god planlegging fra kroppsøvingslærerne og tydelige smittetiltak, ble det fredag og mandag før jul avviklet volleyballturnering. Høy innsats og god stemning i hallen.

Kaféordning ble det også ordnet med. Klassene kom etter tur og fikk en halvtime hver i aulaen til å kose seg med vafler, pølser og brus. 

En stor takk til alle som bidro.

(Opprinnelig publisert på skolens hjemmeside 21-12-20)