Hva gjør man da? Dette var utfordringen 10. klassingene fikk dagen etter at skolen startet opp igjen etter sommerferien. Et nytt Øyslebø skal gjenoppbygges og det på den mest mulig grønne og miljøvennlige måten.

Prosjektet startet med en sterk introduksjonsfilm laget av lærer Bente Bruskeland. Med utgangspunkt i TV-opptak fra flommen som herjet Sørlandet i 2017 ble elevene ført inn i et scenario hvor vannet får fare fram vilt og utemmet. Når vannet har lagt seg, skal en ny hverdag skapes. I dette tilfellet helt fra bunnen. 

Elevene fordelte seg på fire ulike grupper. Den ene gruppa gjenoppbygde Øyslebø i dataanimasjonsprogrammet Minecraft. En annen gruppe bygde eksempler på moderne, energiøkonomiske hus i arkitektpapp mens de to siste gruppene hadde et samarbeidsprosjekt hvor Øyslebøs topografi ble gjenskapt i pappmasje med 3D-printede bygninger.

Prosjektet ble avsluttet fredag med omvisning og demonstrasjon for de andre elevene på skolen. Opplegget er en videreføring av tidligere års byggeprosjekter, hvor man har gjenskapt mer tradisjonelle hus i tre, og inngår som en del av skolens deltakelse i et Erasmusprosjekt i samarbeid med skoler i Belgia og Spania.