Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

DOVO-videoer, utdanningsorientering i en koronatid

Agder fylkeskommune har som en konsekvens av koronarestriksjoner avlyst alle hospiteringsdagene for ungdomsskoleelevene i videregående skole (VGO-dagene). For likevel å kunne bidra til informasjon om skoletilbudet, utdanningsprogrammene og lærefagene, har fylkeskommunen laget teamssamlinger for 10. klassinger i hele fylket med mulighet til å stille spørsmål. Disse er filmet og er lagt ut åpent sånn at man kan se dem på nytt, men også slik at foreldre kan se dem sammen med elevene hjemme om ønskelig.

Rett til rådgivning

Elevene i offentlige grunnskoler og videregående opplæring har etter lov av 17. juni 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 9-2 første ledd rett til nødvendig rådgivning.