Skolehelsetjenesten er et lavterskeltilbud og en lovpålagt tjeneste som skal drive helsefremmende og forebyggende arbeid. Vår oppgave er å fremme elevenes fysiske, psykiske og sosiale helse. Vi ønsker å medvirke til at barn og unge aktivt er med på å påvirke eget liv slik at den enkelte skal kunne oppleve god helse og trivsel. Skolehelsetjenesten skal ha oversikt over skolemiljøet og hvordan dette påvirker elevene. Den viktigste delen av arbeidet er å være til stede for den enkelte elev og foresette når de tar kontakt for samtale, råd eller veiledning.

Helsesykepleier samarbeider med lege, fysioterapeut, skole, sosial- og barneverntjeneste, pedagogisk - psykologisk tjeneste (PPT), sykehus og familiesenter. Elever med spesielle behov blir fulgt opp regelmessig eller henvist videre til andre instanser i samråd med foresatte. Ved undersøkelser og behandling av sykdom må fastlege kontaktes.

Skolehelsetjenesten ved Øyslebø ungdomsskole

Helsesykepleier: Åse Marina Hestås

Jobber ut fra Helsedirektoratets nasjonale faglige retningslinje for skolehelsetjenesten​. Helsesykepleier har taushetsplikt.

Faste oppgaver:

  • 8.trinn: individuelle helsesamtaler. Info sendes hjem i forkant.
  • Undervisning i 9.trinn, seksuell helse​.
  • Vaksinering, 10.trinn med Boostrix polio, info sendes hjem i forkant.

 

  • Tilgjengelig for elever. Drop in og/eller fast oppfølging.
  • Deltar i samarbeidsmøter med skolen.
  • Samarbeider med hjem, skole, familiesenter, fysioterapeut, PPT, psykolog, lege og andre aktuelle instanser.
  • Fysioterapeut og representant fra familiesenter er også en del av skolehelsetjenesten.