I likhet med fjoråret måtte aktivitetsdagen begrenses til 8. og 9. klasse. Normalt sett er også 7. klasse med som en del av introduksjonen til ungdomsskolen, men koronarestriksjonene satte begrensninger for dette også i år.

Elevene ble delt i klasselag for å holde seg innenfor kohortene. Deretter var det ut på rundtur mellom 8 ulike stasjoner som inneholdt spredte oppgaver som utfordret kreativiteten (lage et dyr av det man finner i naturen), minnet (Kims lek), presisjonen (frisbee-kasting), kommunikasjonsevnen (miming og "De blinde går i tog"), norskkunnskapene (stavekonkurranse) og fysisk styrke (armgang og vannhenting).

Etter gjennomført løype var det en liten fotballcup hvor fotballen var byttet ut med en yogaball. Mye god innsats på en dag med strålende sol.