Elevene ble delt inn i grupper på fem-seks elever, og hver gruppe skulle tegne og bygge et hus i målestokk 1:20. Til rådighet hadde de et byggesett med ulike materialer som skulle brukes til å lage grunnmur, bjelker, reisverk, takstoler, kledning og listverk. Materialene måtte sages opp i riktige lengder, og så ble de limt sammen med limpistol. Noen av gruppene fikk også tid til å male husene sine.

Det er mange yrkesgrupper involvert når man skal bygge et hus. Gøran Skaar var på besøk og fortalt om betongfaget. I tillegg hadde vi besøk av representanter fra Opplæringskontorene for elektrofag og byggfag i Agder. De hadde mye informasjon om alle de mulighetene som finnes innenfor disse fagfeltene, og mange elever fattet interesse for det.  

Siste dag ble prosjektet avsluttet med kranselag og stor bursdagsfeiring for alle som hadde hatt bursdag i løpet av ferien. Alle gruppene var godt fornøyd med husene de hadde bygd!