Karantenen varer i 7 døgn, men det er mulig å teste seg etter 3 døgn, og gå tilbake til barnehage/skole/arbeid ved negativ test. Karantenen varer uansett i 7 døgn på fritiden. Du kan velge om du vil bruke selvtest, antigen hurtigtest gjennomført av helsepersonell eller PCR-test.