Det er flere fordeler med et slikt system. Kommunikasjonen mellom skole og hjem forenkles. Meldinger blir arkivert på en skikkelig måte. Skolen får mulighet til å sende ut massemeldinger til grupper, klasser eller hele skolen samtidig. Foresatte slipper å bekymre seg for at viktige beskjeder fra skolen blir liggende i bunnen av ranselen. Dessuten gir besparelse av papir en miljøgevinst.  

Meldingsboksystemet er enkelt for deg som foresatt å bruke. De meldingene du tidligere skrev på papir skal nå sendes som SMS. Dette gjelder for eksempel beskjeder om sykdom og søknad om fri fra skolen inntil 1 dag. (Ved søknad om fri utover 1 skoledag, må elektronisk søknadsskjema benyttes. Les mer under Søknad om fri fra undervisningen .)  

Alle meldinger sendes til dette nummeret:  59 44 72 45

Start SMS´en med signaturen til vedkommende du ønsker å sende SMS til. Ved starten av skoleåret kommer lærerne til å informere om signaturen. Det er ikke mulig å ringe telefonnummeret. Om du glemmer signaturen i starten av SMS´en, vil den ikke komme frem. Så lenge telefonnummeret ditt er registrert i foresattpåloggingen kan skolen se hvem meldinger kommer fra. 

De mobilnumrene som lærerne har på sine arbeidsrom/baser, skal ikke lenger brukes til mottak av meldinger fra foresatte. Alle meldinger skal sendes til 59 44 72 45. Dersom du har behov for å snakke med en lærer eller en assistent, kan du fortsatt ringe til arbeidsrommet hvor den du ønsker å snakke med har kontorplass. Oversikt over hvem som sitter hvor finnes på skolens hjemmeside og i skoleguidene for barneskolen og ungdomsskolen.