I forbindelse med at grunnskolen i Lindesnes kommune har gått over til digitale samtykker, ble det sendt ut informasjon til foresatte om at man for å motta samtykker må ha registrert e-postadresse sin i IST.  Uten epost-adresse vil varsling om nye samtykker utebli.

Har man ikke mottatt varslingen er det likevel mulig å få svart på samtykket. Du logger da inn med BankID på https://svar.no.ist.com/. På denne adressen får du oversikt over både ubesvarte og besvarte samtykker, og du har mulighet til å gjøre eventuelle endringer i samtykkene som er gitt.