Etter mer enn 35 års tjeneste valgte merkantilt ansatt Åse Gunn Heddeland å pensjonere seg ved skoleslutt forrige skoleår. Åse Gunn har nærmest vært en institusjon ved skolen. Til tross for andre utskiftninger har hun alltid vært den som har vært til stede og holdt i trådene. I tillegg til rent administrative oppgaver har hun steppet inn når det har vært behov for henne også på andre områder, blant annet vikararbeid. Åse Gunn har aldri vært den som har stukket seg fram, men alltid vært flink til å huske på andre med en blomst eller annen oppmerksomhet ved runde år eller sykdom. Ved avslutningen før sommerferien –som hun hadde invitert til å ha i sin egen hage – ble hun behørig takket av for den flotte innsatsen.

Tonje Helen Rødne er i full gang i jobben som kontormedarbeider. Hun kommer fra tilsvarende jobb ved Marnarbil.

Enhetsleder Even Schau takket for seg i begynnelsen av september etter 2 år ved oppvekstsenteret. Han har begynt i tilsvarende stilling ved Spangereid skole, hvor han også tidligere har vært rektor.

Sten-Rune Askildsen fungerer i jobben som enhetsleder inntil en ny permanent rektor er tilsatt. Sten-Rune har permisjon fra jobben som enhetsleder ved Holum skole.

Avdelingsleder ved ungdomstrinnet, Henrik Schau, går ut av stillingen ved utgangen av september. Stillingen som avdelingsleder vil bli lyst ut. Inntil ny avdelingsleder er ansatt vil Lena Cederberg, som er avdelingsleder ved barnetrinnet, fungere som avdelingsleder også for ungdomstrinnet.