Mandag kveld tok årets kull med 10. klassinger farvel med ungdomsskolen. Det så lenge ut til å bli en svært amputert feiring, men nylige lettelser i koronareglene gjorde at man fikk lov til å samle elever, foresatte og lærere til en tilnærmet normal eksamensfest. Bare mat og drikke manglet.

Ellers var det en overflod av sang, lærerparodier og taler. Det var lett å merke at dette er et kull hvor elever og lærere har satt stor gjensidig pris på hverandre. Dette kom tydelig til uttrykk i talene Line og Frida hold på vegne av elevene og i talene kontaktlærerne Siri og Tove holdt til sine klasser.