FAU ved Øyslebø barneskole ønsker at man ved bursdager er inkluderende og oppfordrer til å følge noen ganske enkle prinsipper for at barn ikke skal føle seg utelatt, og som i tillegg bidrar til et godt skolemiljø. Det kan være verdt å merke seg at det barnet eller de barna som din sønn eller datter kanskje ikke ønsker å ha med i bursdager, ofte opplever det samme fra flere hold. Det er derfor ofte de samme barna som blir utelatt.

Snakk med barnet ditt, og prøv å inkludere de barna som trenger det mest. Husk at det kunne vært ditt barn.

På Øyslebø barneskole inviterer vi derfor enten:

1: Alle guttene i klassen

2: Alle jentene i klassen

3: Hele klassen

4: Alle guttene på trinnet

5: Alle jentene på trinnet

6: Hele trinnet.

Ellers gjelder følgende:

  • Invitasjoner kan deles ut på skolen. Vi anbefaler også å informere via sosiale kanaler som klassens foreldre benytter for å unngå misforståelser.
  • Gi beskjed hvis det skjer andre store ting den dagen som f.eks fotballcup, håndballavslutning etc.
  • Har du allergier? Spiser du ikke svinekjøtt? Gi beskjed om dette. Send med ditt barn det han/hun kan spise.
  • Vi anbefaler at verdien på bursdagsgave ligger rundt 50,- for at ikke forskjellene skal bli så store. Snakk gjerne om dette på foreldremøte i klassen, og avtal en moderat sum.

Vær med å bidra til et godt og inkluderende miljø på Øyslebø barneskole!