Det var taler fra kontaktlærerne Vilde og Trond, fra elevene, fra foreldrerepresentanten og fra rektor, før vitnemålene ble delt ut. Innimellom var det gøyal underholdning fra elevene og også en liten matpause med kaffe, brus og kaker.

Etter den offisielle seremonien på skolen fortsatte elever og foresatte festen med volleyball og pizza.