En tradisjon som har vart siden slutten av 1980-tallet kunne omsider tas opp igjen da 9. klasse inviterte til tradisjonelt juleball i aulaen onsdag kveld.

For første gang ble det holdt et juleball hvor alle elevene var ferske «balløver». Vanligvis er det bare 8. klassingene som er ferskinger. Denne gangen gjaldt det like mye 9. og 10. klassingene.

På programmet sto som vanlig god mat, taler, underholdning og dans. Det var først bebudet en begrenset meny på grunn av økonomiske innsparinger, men med støtte fra elevrådet og velvillige hjelpere (se egen sak) ble det også i år både koldtbord, dessertbord og brus.

Damenes og herrenes taler ble levert med sedvanlige sammenlikninger og hyllester til det motsatte kjønn. Hovedinnslaget under underholdningen var en morsom parodi på Kompani Lauritsen hvor 9. klassingene spilte egne lærere som deltakere i programmet.

Kvelden ble rundet av med fire innøvde danser før fridansen overtok. Med 15 minusgrader var det liten grunn til å henge utendørs, så de som danset holdt i hvert fall varmen.