FAU har følgende sammensetning skoleåret 2022/23:

Klasse

Leder

Vara

1.klasse

Kristin Bråten

Michael Lindland

2. klasse

Aina Finsådal

Ingrid Torstensnes

3. klasse

Merethe Bakken

Kristina Moland

4. klasse

Hege Eikås Nome

Lene Lauvdal

5. klasse

Jeanette Lillesund

Ingrid B. Nyvoll

6. klasse

Kristina Moland

Silje Birkeland

7. klasse

Kari Glesne Ugland

Gerhard Spikkeland

8. klasse

Kåre Glesne

Margrethe Solås

9. klasse

Robert Kjellemo

Lillian Nyvoll Haagensen

10. klasse

Kristine Pedersen

Helene Foss

 

Leder: Kåre Glesne

Nestleder: Aina Finsådal

Sekretær: Kristine Pedersen