Oppvekstetaten i Lindesnes kommune bruker det skoleadministrative systemet IST som gir foresatte tilgang til en del opplysninger om eget barn. Dette kan være fravær og anmerkninger, men også individuelle opplæringsplaner (IOP) og andre dokumenter som er knyttet til barnet.

Innloggingen skjer på denne linken ved hjelp av ID-porten (MinID, BankID, osv.).