Fredag 13. mai serverte helselaget lunsj til 4. og 5. klasse som takk for vel gjennomført hoppetaukonkurranse. 

Klassene har til sammen hoppet over 1000 minutter på under to uker! 

Hver enkelt elev fikk også utdelt diplom og deltakerbånd som takk for innsatsen.