Nullvisjonen var ansvarlig for opplegget og stilte mannsterkt opp. Elevene fikk i tillegg til «Bråstoppen», «Veltepetteren» og promillebriller prøve seg på hjerte-lunge-redning og diskutere hvordan holdninger og alkoholbruk påvirker hvordan vi opptrer i trafikken.