Onsdag 8. juni samlet ungdomsskoleelevene seg til ball i sommerkvelden. Bortsett fra at det var lyst og varmt utendørs, var innholdet i all hovedsak likt med hvordan juleballene har blitt gjennomført tidligere år. Det var mye god mat, taler, underholdning og dans. Den største forskjellen var nok at man denne gangen ikke fikk tildelt en bordkavaler. Noen færre danser var det også. Stemninga var uansett god.