Even Schau sier at han ser fram til å samarbeide med elever, foresatte og ansatte for å skape et godt «Rom for alle og et blikk for den enkelte».

Agathe Askeland Lauvdal har fått en jobbmulighet som hun har ventet på i årevis. Hun vil være avdelingsleder ut september måned. Det arbeides med å få på plass en lederløsning i barneskolen.