Samarbeidsutvalget 2022-23:

- Foreldre: Kåre Glesne (leder) og Aina Finsådal (nestleder)

- Representanter for pedagoger: Anna Kloster Kvidbergskår og Trond Ivar Unsgaard

- Representant for andre ansatte: Åse Gunn Heddeland

- Representanter for elevråd: Alfred Elias Sørvig Braadland (leder) og Jonas Braadland (nestleder)

- Sekretær: Even Schau (rektor)