Påmelding

Dette er et lavterskeltilbud, og du trenger derfor ikke henvisning fra lege.

Har du spørsmål eller ønsker å melde deg på, kontakter du Siri Senumstad, Familieveileder ved Familiens hus: 
Tlf. 94 86 46 63
E-post: siri.senumstad@lindesnes.kommune.no 

Påmeldingsfrist 5. september

Du kan også kontakte helsesykepleier, eller gå inn på skolen sin hjemmeside hvor det skal stå informasjon om SMIL. 

Program

DatoTemaHva skal vi gjøre?
10.09Familiesamling med pizza Foresatte er med
 • Presentasjon av gruppeledere og deltakere, samt praktisk informasjon
 • Bli kjent med hverandre
 • Gruppeoppgave i familiene
17.09Gruppesamling for barna
 • Vi skal snakke om ulike følelser man kan ha
24.09Gruppesamling for barna (aktivitet)
 • Aktivitet
 • Vi møtes på Kirkesenteret som vanlig kl. 14.30 og kjører i fellesskap til Skjernøya, hvor vi skal grille og leke 
 • OBS: samlingen i dag varer til klokken 17
 Høstferie - ingen aktivitet 
08.10Gruppesamling for barna
 • Fysisk og psykisk sykdom, del 1
 • Vi skal snakke om det å ha en mamma, pappa eller søsken som er syk
 • Besøk av psykolog og voksen med erfaring som pårørende
15.10Gruppesamling for barna
 • Fysisk og psykisk sykdom, del 2
 • Øvelser knyttet til tema
22.10

Gruppesamling for foresatte

Gruppesamling for barna

Foresatte

 • Fortelle om SMIL-gruppene så langt (felles)
 • Tema: Barn som pårørende og foreldrerolle, psykolog fra familiesenteret deltar på samlingen

Barna

 • Fortelle om SMIL-gruppene så langt (felles)
 • Tema: Familie, venner, dyr og andre
29.10Gruppesamling for barna (aktivitet)
 • Aktivitet
 • Vi møtes på Kirkesenteret som vanlig kl. 14.30 og kjører i fellesskap til Doneheia, hvor vi skal spille Padel
 • OBS: samlingen i dag varer til klokken 17
05.11Gruppesamling for barna
 • Om mening, håp og framtid
 • Fra barn til ungdom, og fra ungdom til voksen
 • Snakke om hva vi er gode til, og hva andre er gode til
17.11Gruppesamling for barna
 • Oppsummering og forberede siste samling
19.11Familiesamling og avslutning
 • Hyggelig og uformell avslutning
 • Presentere det vi har jobbet med i gruppa
Program SMIL-samlinger 2024

Kari Ur Løvaas og Thor Anders Puntervold er med som gruppeledere.

Praktisk informasjon

 • Gruppelederne er ansatte i Lindesnes kommune, kirken, og Mandal frivilligsentral. 
 • Oppstart tirsdag 10. september og avslutning tirsdag 19. november.
 • SMIL-gruppene er gratis.
 • Gruppene går ukentlig etter skoletid, på tirsdager fra kl. 14.30-16.30 der ikke annet er oppgitt. I skolens ferie er det ikke gruppe. 
 • Vi kan ordne transport om det er behov for det. Det er mulig å komme før samlingen for å gjøre lekser, henge eller spise litt fra kl.13.00 til det starter.
 • Vi serverer måltid under samlingene.
 • 10 samlinger à to timer.
 • 3 av samlingene er familiesamlinger hvor det forventes at foresatt(e) deltar.
 • I forkant og etterkant holdes en forsamtale og en evalueringssamtale der barnet og forelderen møter gruppeledere. 

Litt av innholdet i treffene: 

 • Vi koser oss med god mat sammen i starten.
 • Vi snakker blant annet om hva fysiske og psykiske plager og rus er, om hva en god psykisk helse er, om familien vår, om følelser, selvbilde og om hvordan vi har det med oss selv.
 • Vi har det gøy, har aktiviteter og går på tur.
 • Du vil møte (unge) voksne som selv har hatt det vanskelig, og som vil fortelle hva som har hjulpet dem og hva de har gjort for å få en bedre hverdag.

Til deg som er barn eller ungdom

Bekymrer du deg for moren eller faren din, andre som er din foresatt eller søsken?

Opplever du å ha det annerledes og vanskelig hjemme - uten å fortelle det til noen? Tror du det er din skyld? 

Mange barn og unge som har foreldre/ foresatte eller søsken som strever sier at de har det vanskelig og at de kjenner seg alene. Kunne du tenke deg å møte noen av dem?

I SMIL gruppa blir du tatt på alvor, du treffer andre på din alder og kanskje får du noen nye venner. Det vil være ulike aktiviteter dere kan gjøre sammen. Dere får og lære om helseplager og rus og hvordan det kan påvirke hele familien. Gruppelederne er voksne og de vet mye om hvordan det kan være å vokse opp med slike problemer.

Det kan være godt å snakke med noen voksne som forstår, og treffe andre barn og unge som er i samme situasjon som deg.

Til deg som forelder

Å være i en familie hvor du selv eller den andre forelderen eller søsken har belastende helseplager og/ eller et rusproblem er ingen enkel situasjon. Foreldre som har det slik sier hverdagen kan være tung å få til å fungere. Bekymring, dårlig samvittighet og usikkerhet om hvordan barna har det er vanlige følelser for mange. Vårt utgangspunkt er at du som mor eller far ønsker det beste for barnet ditt, og at det ikke alltid er enkelt å få til - spesielt i en vanskelig livssituasjon.

Hva sier de som har deltatt i SMIL?

«Det som har betydd mest er at det er folk her som forstår meg».

«Det er fint å kunne høre på de andre og få støtte selv».

«Jeg møtte andre i samme situasjon».

«Klumpen i brystet er nesten borte nå».

«Jeg fikk en ny venn».

Hva er SMIL?

SMIL er utviklet av Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH). NK LMH skal bidra til at lærings- og mestringsvirksomheter i hele landet holder god kvalitet og er kunnskapsbasert, slik at personer med helseutfordringer og deres nærstående opplever økt mestring og bedret livskvalitet.

SMIL-gruppene i Lindesnes er et samarbeid mellom Lindesnes kommune, Mandal menighet, HÅP og Mandal frivilligsentral.

Organisasjonen HÅP bidrar med økonomisk støtte til mat, transport og aktiviteter til gruppetilbudet.