Tema var selvvalgt og formidlingen skulle gjøres enten digital eller som tredimensjonal utstilling. Elevene hadde selv valgt grupper og ble sterkt oppfordret til å samarbeide og øve på teamarbeid.  De fikk tidlig utdelt tankekart hvor de essensielle spørsmålene i prosjektarbeid ble utforsket.  Hvilket tema, hva er problemstillingen, hva er mulig underspørsmål eller underoverskrifter? Hvordan ønsker en å formidle det en utforsker og hvem i gruppa har ansvar for hva?

Temaene kunne velges fra alle de ulike kompetansemålene elevene hadde vært gjennom i åttende og niende klasse. Mange valgte olje og gass. Truede arter var også populært. Andre grupper igjen var fascinert av universet og astrofysikken. 

Bakgrunnen for prosjektet var ønsket om å repetere viktig fagstoff, med sterk indre motivasjon hos elevene fordi de da hadde høy grad av valgfrihet.  Valg i tema og problemstilling og hvordan fremstille fagstoffet sitt. Videre var læringsmålet å koordinere, fordele og delegere arbeid innad i gruppa. Være tydelig og øve på å hjelpe hverandre på å få ting i mål. Det hele ble imponerende, og igjen viste våre flotte elver hvor dyktige de kan være når de alle spiller på lag og dyrker styrken til hverandre.

For ekstra motivasjon for elevene var det hentet inn flotte premier i tre kategorier.  Den best besvarte problemstilling, den kreative prisen og den faglige prisen. 

Utstillingen ble åpnet av «vitenlos» Arne  Kristian Ekra  fra Vitensenteret på Sørlandet. Han var mektig imponert av elevenes innsats på slutten av et annerledes skole år,  og stilte med gratis billett til Vitensenteret som premie. Viktigste budskap han hadde var også å alltid husk å stille spørsmål.  Slik som de i disse utstillingene hadde utforsket ulike spørsmål i form av problemstillinger. Det er slik vi får vitenskapen videre, dere er fremtidens forskere og dette lover godt, oppfordret han.

Involvering og vurdering av læring er viktige momenter i LK 20 – den nye lærerplanen. Vikar og PPU student Anne Solvang Salvesen hadde følgelig lagt opp til stor grad av elevinvolvering.  Vinnerne av de tre prisene var følgelig stemt frem av elevene selv. 

Lærerne, Lars Ole Bessesen Vatne, Bente Bruskeland og Anne Solvang Salvesen, liker å lage prosjekter med elevene. Alle tre er fan av å bruke forskerspiren-pedagogikken som kom i forrige lærerplan, som nå er gitt rom for i ulike tema i den nye lærer planen. Skal vi få verden videre er det viktig å lære og stimulere til utforsking og grubling.  En lærer har ikke alle svar, men må veilede elevene i større grad til selv å finne svar og innsikten. Disse prosjektene har både vært gode slik, men også ment å være en fin repetisjoner av pensum. Elevene er god til å stå på, liker å lage prosjekter og samarbeide. Samtidig har også mange av elevene utforsket nye digitale verktøy for å lage fancy formidling eller lære seg noe nytt teknologisk.  Noen grupper tok i bruk, animasjon, andre film, andre kahoot og prezi, noe av det siste, «fancy» innen presentasjons verktøy.  Likevel var det flere av de analoge utstillingene som sanket flest stemmer og stakk av med prisene. Det sier noe om at selv i en digital tid, er det det konkrete, analoge, oversiktlige som «selger». «selv til ungdommen», ler og kommenterer primus motor for dette prosjektet Anne Solvang Salvesen. Hun kommer selv fra museum -og opplevelsesbransjen og stod for en vernisagepreget av åpning. Hun sammen med en knippe av skolens andre ansatte var mektig imponert av elevenes evner, kreativitet og variasjon i problemstillinger.  Bente Bruskeland var juryformann,  og delte ut prisene i de tre kategoriene. Elevenes involvering, engasjement og vurderinger, ble honorert med trekning av flotte gratis billetter til både laksesenter, vitensenter og naturopplevelser.  Juryformann som også er trinnleder ble overrakt særegen invitasjon til Nasjonale Villaksenter i Kvås for hele trinnet i 2021 eller 2022. 

Dagen ble avsluttet ved at lærerne takket elevene for innsatsen i naturfag i året som var gått. Ønsket alle en spennende og utforskende sommer.  Det er mye spennende å studere  i naturen om sommeren. Husk å være undrende og still spørsmål, utforsk og lær, var naturfaglærernes oppfordring.

Grunnet corona og skoleslutt blir dessverre ikke utstillingen til glede for andre klassetrinn i år.  Prosjektet var likevel så vellykket at kanskje blir det gjentatt et annet år.  Her er et knippe bilder fra den minnerike dagen.