På barneskolen møter dere på kanonballbanen. Dere blir møtt av kontaktlærer og andre voksne som jobber i klassen. De vil vise dere hvor dere skal stille opp. Avdelingsleder og enhetsleder vil ønske dere velkommen. Dere går etterpå til klasserommet.

På ungdomsskolen møter elevene i aulaen. Dere vil bli møtt av kontaktlærer og andre voksne som jobber i klassen. Avdelingsleder og enhetsleder ønsker dere velkommen. 9. og 10.trinn vil først bli ropt opp og går til klasserommene. 8.trinn blir igjen for å hilse på kontaktlærer og avdelingsleder.